S U M M E R S A L E ! ☀

Miljøansvar

Miljøansvar for oss betyr at virksomheten ikke må drives på en måte som kompromitterer jordens naturressurser over tid, samtidig som vi streber etter å følge nasjonale miljømål. Derfor arbeider vi aktivt med å implementere en bærekraftig tankegang i alle våre produksjonsledd ved å forebygge og redusere miljøpåvirkningen i henhold til følgende punkter:

Transport og logistikk

For å redusere utslipp og klimaavtrykk streber vi etter å effektivisere og maksimere transportene våre, uten å ignorere kundens krav til produkt og levering. Derfor har vi valgt å benytte oss av eksterne logistikkselskaper som DHL og Bring når det gjelder transport fra vår virksomhet og til sluttkunden. Dermed kan transportene kombineres fra flere forskjellige virksomheter slik at det kreves færre kjørestrekninger. Logistikkselskapene er også ISO-sertifiserte, noe som betyr at de jobber med standarder innen miljøledelse. I tillegg har DHL og Bring en ambisjon om å være helt fossilfrie før henholdsvis 2050 og 2025. Det gjøres også leveringer med DHL og Bring til virksomheten vår, men ettersom leverandørene selv bestemmer over sine transporter, kan også logistikkselskaper som Schenker, Postnord, Ntex og UPS forekomme. Til slutt arbeider vi aktivt hos Kilands for at alle leveransene til virksomheten, så langt det lar seg gjøre, gjøres med lastebil eller båt, i stedet for med fly.

Avfall og rester fra produksjonen vår

For å redusere avfallsmengden og rester som følge av virksomheten vår, går en stor del av avfallet til resirkulering og gjenbruk. Emballasjen fra teppene våre kildesorteres i myk plast og papp, samtidig som fokuset vårt er å fortsette å redusere mengden brennbart avfall til fordel for gjenvinning. Enkelte deler av virksomheten vår resulterer i produksjonsrester. Dette kan for eksempel være i forbindelse med at vi syr tepper etter kundens egne mål, beskjærer bredden på varer eller hvis den siste biten på tepperullen er for kort til å selges. I stedet for å kaste disse restene brukes de som prøver som sendes til kunden, eller restene selges til en rimeligere pris som restbiter. I tillegg produserer vi også egne dørmatter og andre mindre tepper av produksjonsavfallet, som deretter selges. Vi har også en egen spesialavdeling i butikken vår, der vi selger defekte produkter til nedsatt pris.

Materiale

Hos Kilands prøver vi å bli mer oppmerksomme når det gjelder materialvalg. Vi jobber med dette ved å prøve å inkludere ulike miljømerker i utvalget vårt, som OEKO-TEX, GUT og Blue Angel. Felles for disse sertifiseringene er at de utelukker skadelige kjemikalier og fokuserer på bærekraft i produksjonskjeden. Et annet initiativ som blir mer og mer vanlig i teppeindustrien, er å produsere tepper i PET Yarn eller andre resirkulerte materialer, noe som vi oppfordrer til og prøver å inkludere så mye som mulig. I tillegg jobber vi kontinuerlig med evaluering av materialer, både internt og med leverandørene våre. I butikken vår selger vi også slitesterke produkter som dermed har en lang levetid, noe som gagner miljøet på lang sikt. Skulle et teppe bli skadet, oppfordrer vi til reparasjon så mye som mulig.

I lokalene våre

Siden det er viktig for oss å øke effektiviteten i energiforbruket vårt, sørger vi for at strøm- og varmeforbruk bare skjer når det er nødvendig, og det fremtidige målet er å bare bruke fornybare kilder. Ved hjelp av bevegelsessensorer slår deler av belysningen seg automatisk av under inaktivitet, og vi lar aldri datamaskinene stå på når vi drar hjem for dagen. Årsaken til at bare visse deler av belysningen reguleres med bevegelsessensorer, er at noen installasjoner er av eldre utgave, der det ikke er mulig å bruke automatisk utkobling. Dette er noe vi ønsker å utvikle i fremtiden, ved å undersøke om de eldre installasjonene kan byttes ut til fordel for smartere løsninger. Vi tilstreber også at all belysning skal være så energieffektiv som mulig, og derfor erstatter vi gradvis all belysning med LED eller andre energieffektive lyskilder. I lunsjrommet vårt hjelper alle de ansatte til med å kildesortere matavfall og emballasje, som deretter resirkuleres. Målet vårt er at den totale miljøpåvirkningen av våre lokaler skal være så lav som mulig, noe vi hele tiden vurderer og utvikler.

Interne reiser og transport

Noen ganger må vi reise i forbindelse med virksomheten. Det kan for eksempel være i forbindelse med messer eller besøk hos våre leverandører, enten i eller utenfor Sverige. Slike reiser planlegges bare hvis det virkelig er nødvendig, siden vi prøver å holde antall transporter nede og ikke reise unødvendig. Vi prioriterer alltid reise med tog eller bil, og flyr bare når det ikke er mulig å komme seg rundt på noen annen måte. En fremtidig målsetting er at alle bilene hos Kilands skal kjøre helt eller delvis på strøm, samtidig som vi oppfordrer til og gjør det lettere for våre ansatte å komme seg til og fra jobben på andre måter enn med egen bil, som for eksempel på sykkel eller med offentlig transport.

Åpent kjøp 90 dager
Rask leverering
Gratis retur
Trygg e-handel