S U M M E R S A L E ! ☀

Miljømerking og REACH / miljømerkede tepper

I teppeindustrien finnes det en rekke forskjellige miljømerker som vi presenterer nedenfor. Vi informerer også her om vårt arbeid med REACH.

Blue Angel – The German Eco Label

Blue Angel er et bærekraftsmerke organisert av den tyske regjeringen for å beskytte både miljøet og forbrukerne. Sertifiseringen fokuserer på flere forskjellige bransjer og produkter, inkludert tekstilgulvbelegg. Hvis et teppe er sertifisert fra Blue Angel, betyr det at tekstilet ikke inneholder farlige stoffer, organiske miljøgifter eller skadelige partikler som kan spres i inneluften.

Kilde: www.blauer-engel.de/en

GUT

GUT er et europeisk bærekraftsmerke spesifikt for teppeindustrien, der formålet er å kontinuerlig redusere miljøpåvirkningen i forhold til tekstilgulvbelegg. Dette innebærer at merkingen tar hensyn til hele livssyklusen, fra produksjon og installasjon til bruk og gjenvinning. GUT utfører også produkttester knyttet til kjemikalier og utslipp, for å sikre at produktene er trygge for forbrukerne.

Kilde: https://gut-prodis.eu/en/

OEKO-TEX

OEKO-TEX er et uavhengig sertifiseringsprogram med seks forskjellige standarder for tekstiler og lær. Med 18 forskningsinstitutter rundt omkring i Europa og Japan utvikler OEKO-TEX både testmetoder og grenseverdier som disse standardene er basert på. Hvis et produkt er sertifisert med STANDARD 100, betyr det at alle komponentene er testet for skadelige stoffer, og at produktet dermed ikke er helseskadelig. MADE IN GREEN er en sporbar produktetikett som verifiserer at produktet er testet for skadelige stoffer.

Videre er ECO PASSPORT et sertifiseringssystem for kjemikalier og fargestoffer som er høyt verdsatt av både selskaper og produsenter, da denne merkingen viser at tekstil- og lærproduksjonen har tatt hensyn til flere bærekraftaspekter. DETOX TO ZERO er på sin side et verifiseringssystem for tekstilindustrien som verifiserer at kriteriene for Greenpeace DETOX-kampanjen innen produksjonsanleggene følges. De to siste merkene heter STeP og LEATHER STANDARD. Den første har som mål å gjennomføre miljøvennlige produksjonsprosesser på lang sikt med hensyn til blant annet helse, mens den andre støtter økologisk produktsikkerhet i lærindustrien.

Kilde: www.oeko-tex.com/en/

REACH

REACH er en EU-kjemikalieinspeksjon som beskytter mennesker og miljøet mot risikoen som kjemikalier kan medføre, samtidig som denne EU-forskriften også jobber aktivt for å øke konkurranseevnen og redusere antall dyreforsøk i forbindelse med risikovurdering. REACH inkluderer alle kjemiske stoffer, både de som brukes i industrien og de kjemikalier som vi har daglig kontakt med i hjemmet. For å kunne identifisere kjemiske stoffer tidligere, inkluderes fire prosesser i REACH: Registration (registrering), Evaluation (evaluering) Authorisation (godkjenning) Restriction of chemicals (begrensning av kjemikalier). Forskriften har en innvirkning på alle virksomheter i EU, der det er den enkelte virksomhetens oppgave å bevise at forskriftene overholdes. Dette gjøres ved at selskapet identifiserer og håndterer risiko, rapporterer til ECHA om hvordan stoffet kan brukes på en trygg måte og til slutt kommuniserer tiltakene ovenfor de som berøres.

Kilde: ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm

Åpent kjøp 90 dager
Rask leverering
Gratis retur
Trygg e-handel