S U M M E R S A L E ! ☀

Sosialt ansvar og etiske retningslinjer

Vi anser sosial utvikling som en viktig komponent i prosessen med å oppnå en bærekraftig virksomhet. Derfor har vi en åpen dialog med leverandørene våre, som hele tiden jobber for å opprettholde og forbedre arbeidsforholdene. Vi verner om de ansatte i produksjonskjeden og oppsummerer våre viktigste standpunkter i våre etiske retningslinjer. Avslutningsvis oppfordrer vi til bærekraftsmerker som styrker den sosiale utviklingen.

Care & Fair (Education & health for carpet knotting families)

Våre største leverandører er en del av Care & Fair, som er en internasjonal organisasjon der formålet er å forbedre arbeidsforholdene til produsenter i teppeindustrien rundt om i verden. Å være tilknyttet Care & Fair betyr at leverandøren garanterer at produksjonen skjer helt uten barnearbeid, at de ansatte får god lønn og at arbeidstidene reguleres i henhold til forskriftene. Sertifiseringen viser også at arbeidsmiljøet er fritt for farlige kjemikalier, og at maskiner som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for de ansatte håndteres i henhold til tydelige forskrifter. Kilands er for tiden i ferd med å bli medlem av organisasjonen.

Etiske retningslinjer (Code of Conduct)

Følgende prinsipper skal gjennomsyre virksomheten og retter seg også mot leverandører og produsenter:

1. Forpliktelse om å overholde lovkrav

Kilands må sørge for at virksomheten overholder gjeldende juridiske lovkrav. Vi overholder nasjonal lovgivning og industristandarder, samtidig som det forventes at alle produksjonsleddene overholder FNs menneskerettighetskonvensjoner.

2. Arbeidsmiljø

Vi oppfordrer leverandørene våre til å sikre arbeidsmiljøet hos alle produsentene våre. Dette innebærer at arbeidsplassen må være trygg og sikker, og leverandørene må arbeide for at de ansatte blir informert om helse- og sikkerhetsrisikoer, og at de blir behandlet med respekt.

3. Ansattes rettigheter

Våre leverandører skal kontinuerlig arbeide for å kontrollere arbeidsforholdene til produsentene sine, der barnearbeid og diskriminering er strengt forbudt. For å sikre dette anbefaler vi leverandørene våre å følge opp arbeidsforholdene ved å besøke de respektive produsentene minst en gang i året.

4. Miljø

Den nasjonale lovgivningen må overholdes, noe som innebærer at leverandøren forventes å ta hensyn til miljøpåvirkning av egen virksomhet og være ansvarlig for at lovkravene oppfylles.

Åpent kjøp 90 dager
Rask leverering
Gratis retur
Trygg e-handel